Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Güvenliği Onay Formu
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Güvenliği Onay Formu

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Güvenliği Onay Formu

Hizmet Sözleşmesi
AŞAĞIDA YER ALAN AÇIKLAMALARI LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ. SİTEMİZİ ZİYARET ETTİĞİNİZDE BURADA YER ALAN/BELİRTİLEN UYGULAMALARI KABUL ETMİŞ OLACAKSINIZ
Şirketimize ait olan www.gocikametim.com olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda size bilgi vermek istiyoruz.
Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.
Kuruluşumuza iletmiş olduğunuz veya şirketimizin usul ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu her türlü kişisel veri ile Biyometrik veri, sağlık verisi dahil her türlü özel nitelikli veriniz bakımından (“Veri”), 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince,  Şirketimize Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; depolayabilecek, elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla değiştirebilecek, güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, aktarabilecek, devredebilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Bu kapsamda paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin sadece oturum, vize ikamet başvuru süreci için kullanılacağını kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Bu verilerin tarafımızca saklanmayıp farklı kurum ve kuruluşlarca da paylaşılmayacağını da biz taahhüt etmiş oluruz.
GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI:
Kurumumuzca verilen tüm hizmetler, Çankaya Ankara adresinde kayıtlı BMA İKAMET GLOBAL VİZE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ’ne ait www.gocikametim.com firmamız tarafından işletilir.
Şirketimiz, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin ne şekilde ve nasıl korunduğu belirtilmiştir.
Üyelik veya web sitemiz üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, uyruk pasaport bilgileri ,telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) web sitemiz tarafından iş gereği toplanmaktadır.
Şirketimiz bazı dönemlerde üyelerine ve müşterilerine yeni ürünler ,kampanya bilgileri ,hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.
Web sitemiz üzerinden, çağrı merkezimiz aracılığıyla veya e-posta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından web sitemizde bulunan randevu formu aracılığıyla elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, üyelerimiz ile yaptığımız “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, şirketimiz, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Şirketimiz , “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen kapsam ve amaçlar  dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Şirketimiz tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler ya da çağrı merkezimiz/web sitemiz üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.
Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.(Tarafınızdan gönderilen tüm bilgi ve veriler gizli kalır ve işlemleriniz bittikten sonra kesinlikle depolanmaz ,paylaşılmaz ve yok edilir)

Gizlilik Politikası ve Bilgi Güvenliği 
Firmamız kullanıcı ve müşterilerden sağlanan kişisel/özel bilgilerinin gizliliğine ve kanuna uygun şekilde işlenmesine büyük önem vermektedir. Kuruluşumuz bu kapsamda AB’nin Elektronik İletişim Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Mahremiyetin Korunması”na ilişkin 2002/58/EC sayılı direktifinde belirtilen temel prensipleri, Türkiye’de henüz bu konudaki kanuni düzenleme tamamlanmış olmamasına rağmen benimsemiştir. Şirketimiz, üçüncü şahıslar ve kurumlardan aldığı bilgileri,  aşağıdaki prensipler ile saklamakta ve işlemektedir:

 • Şirketimiz elde ettiği bilgileri iyi niyet çerçevesinde ve kanunlara uygun şekilde kullanır.
 • Şirketimiz elde ettiği bilgileri, açıkça belirlenmiş amaçlara yönelik olarak toplar ve kullanır.
 • Şirketimiz kullanım amacına yönelik ve uygun kapsamda bilgi toplar.
 • Şirketimiz bilgi kayıtlarının doğru ve güncel tutulması için gerekli önlemleri alır.
 • Şirketimiz uygulama alanına göre, veri sahiplerinin, ilgili kayıtlara güncellemesi erişimi, veya veriye ulaşımı engelleyebilmesi için gerekli imkanları sağlayacaktır.
 • Şirketimiz müşterilerinin özel tercihleri ile ilgili bilgileri, kullanımı ve verilen servislerle ilgili işlemler için gerekli olduğu süre için elinde tutacaktır.

Şirketimiz sadece aşağıdaki durumlarda bilgileri işleme tabi tutacaktır;

 • Veri sahibinin bilgilendirildikten sonra, açıkça ve belirlenebilir şekilde onay verdiği durumlarda.

Veri sahibinin talep ettiği bir sözleşmenin gerçekleştirilebilmesi için, bilginin işlenmesinin gerektiği durumlarda. Örnek olarak, bir satış sözleşmesini takiben, fatura hazırlanabilmesi için gerekli bilgilerin işlenmesi veya hizmet bedelinin ödendiği durumlarda

 • İşlemin yasal bir zorunluluk olduğu durumlarda
 • Veri sahibinin hayati tehlikeye maruz kaldığı durumlarda, kişinin hayatının korunabilmesi için gerekli işlemlerde.
 • İşlemin gerçekleştirilmesi kamu yararını gerektiriyorsa veya işlem resmi makamlar tarafından (devlet, vergi, polis v.b.) gerçekleştiriliyorsa.
 • Veriyi işlemeye “Şirketimiz’in kanunen yetkisi varsa.

Hassas Bilgiler
Kuruluşumuz, ırk ve etnik kökene ait bilgiler, politik fikirler, dini ve felsefi inançlar, sağlık ve cinsel tercihe ait bilgileri kayıtlarında tutmaz ve işleme tabi tutmaz.
Çerezlerin (Cookie) Kullanımı 
Şirketimiz müşteri ve kullanıcılarının bilgisayarlarına belli durumlarda çerez (cookie) yerleştirmektedir. Çerezler, bir web sitesi tarafından bilgisayarınıza gönderilen, ve çoğu durumda size özel bir tanımlayıcı içeren bilgisayar dosyalarıdır. Çerezler, aşağıdaki durumlarda Kuruluşumuz tarafından kullanım kolaylığı ve/veya ek güvenlik amacı ile kullanılmaktadırlar:

 • Müşteri veya kullanıcının kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapması gereken bölümlere kolay erişim amacı ile.
 • Müşteri veya kullanıcılarımızın servislerimizle ilgili tercihlerinin kayıtlı tutularak, gelecekte yapacakları işlemlerde kendilerine kolaylık sağlamak amacı ile.
 • Çevrimiçi özelleştirilmiş içerik sunulan bölümlerde, özel bilgilerin ne şekilde görüntüleneceğinin belirlenmesi amacı ile.
 • Çevrimiçi alışverişlerde, alışveriş sepeti ile ilgili bilgilerin tutulması amacı ile
 • Kuruluşumuz ’in web sitesi ziyaretçileri ile ilgili istatistiki bilgilerini oluşturulabilmesi amacıyla.

Çevrimiçi güvenlik önlemleri amacı ile.
Kuruluşumuz çerezleri kişisel bilgilerinizin ortaya çıkacağı şekilde kullanmamaktadır. Buna rağmen, çerez kullanımını engellemek isterseniz, bunu bilgisayarınızdaki web tarayıcısının ayarlar bölümünden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Çerezlere izin verilmemesi, Kuruluşumuz ’a sağladığınız temel servislerin kullanımını engellemeyecektir.
Bilgi Güvenliği
Şirketimiz, kullanıcı ve/veya müşterileri tarafından sağlanan bilgilerin güvenliğine büyük hassasiyet göstermektedir. Bu amaçla,

 • Şirketimiz, müşterilerinin sağladığı bilgilerin güvenliği için, gerekli fiziksel, elektronik ve prosedürsel önlemleri almaktadır.
 • Şirketimiz müşterilerinden web üzerinden aldığı ve yüksek öneme sahip bilgileri (finansal bilgiler, kredi kartı bilgileri v.b.), Güvenli Soket Katmanı (Secure Socket Layer, SSL) teknolojisi ile şifrelenmiş web sayfaları aracılığı ile toplamaktadır. Böylece, iletilen bilgilerin, Internet üzerinden kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilerek kullanılması ihtimali en düşük seviyeye indirilmektedir.
 • Şirketimiz, gerekli durumlarda, elektronik anahtar kullanımı ile müşterilerinin bilgi güvenliğini sağlamaktadır.
 • Kuruluşumuz’ un, müşterilerinden aldığı bilgilere, sadece kullanım amacına yönelik olarak, ilgili personel tarafından erişim gerçekleştirilebilmektedir.

Şirketimiz verdiği hizmetler için 18 yaş altından 320 ₺ 18 yaş üzeri kişilerden 420 ₺ danışmanlık hizmet bedeli almaktadır

WhatsApp Destek